2017 rok

Wydajemy majonez!!

Ustka, dnia 22-02-2017 rok

Z Banku Żywności w Słupsku pozyskano 450 sztuk zestawów majonez dekoracyjny + majonez tatarski + gadżet kuchenny. Zestawy zostały przekazane podopiecznym korzystającym z pomocy Ośrodka. Artykuły rozdzielono dla 80 rodzin, głównie wielodzietnych, niepełnych i innych wychowujących dzieci. Akcja trwała od 10 lutego, zakończona została 22 lutego 2017 roku. Artykuły były odbierane w siedzibie Ośrodka jak też pracownicy socjalni i asystent rodziny przekazywali je w środowiskach.

Działania towarzyszące dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Ustka, dnia 13 lutego 2017 rokuW dniu 10 lutego 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zorganizował spotkanie pt. Bezpieczeństwo i higiena żywienia. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni, którzy korzystają z żywności przekazywanej w ramach programu POPŻ. W zajęciach uczestniczyło 18 osób. Warsztaty prowadził pracownik Ośrodka. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przechowywać i utrwalać żywność, jak przestrzegać podstawowych zasad przechowywania żywność w warunkach chłodniczych, czym można się zatruć, oraz jakie są groźne choroby dla zdrowia wynikające z braku przestrzegania podstawowych zasad przechowywania żywności w warunkach chłodniczych. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące ich własnych problemów w tym zakresie. Zajęcia prowadzone były w formie dyskusji i wymiany doświadczeń. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Liczymy bezdomnych

Ustka, dnia 10 lutego 2017 rokW dniach z 8 na 9 lutego br. odbyło się Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych. Koordynatorem badania z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce jest Pani Elżbieta Sroka specjalista pracy socjalnej. Badanie przeprowadzone zostało poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącego danej osoby bezdomnej. Na terenie gminy Ustka zdiagnozowane są 4 osoby bezdomne, z czego 1 osoba zamieszkuje pomieszczenie niemieszkalne, 1 osoba przebywa w Schronisku w Ustce, 1 osoba przebywa w Szpitalu, 1 osoba przebywa w Domu Socjalnym w Gdańsku. O badaniu poinformowano Straż Gminną z prośbą o poszukiwanie osób bezdomnych w terenie.

Określenie liczby osób bezdomnych jest działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali problemu bezdomności w Polsce.

Karta Seniora Gminy Ustka

Ustka, dnia 9 lutego 2017 rokTrwają prace nad wprowadzeniem na terenie gminy Ustka Programu „Karta Seniora Gminy Ustka”. W ramach projektu stworzony zostanie katalog zniżek, ulg i preferencji zgłoszonych przez podmioty uczestniczące. Podejmowanie tych działań ma na celu wsparcie seniorów w wieku od 65 roku życia oraz szersze zapewnienie tej grupie osób dostępności do dóbr kultury, sportu, edukacji i usług. Pracownicy socjalni zachęcają do wzięcia udziału w Programie, przekazują seniorom Karty uprawniające do udziału w Programie. Przygotowanych zostało 500 kart. Na terenie gminy zamieszkuje 992 seniorów w wieku od 65 roku życia. Równolegle do wydawanych Kart, pozyskujemy instytucje, podmioty, które będą świadczyć pomoc seniorom w formie ulg i zniżek. Program cieszy się dużą popularnością.


Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017

Ustka, dnia 08 lutego 2017 rok


Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017. W ramach opracowanego wniosku zaplanowano działania w zakresie Priorytetu 1 – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia z uczniami Szkół Podstawowych w Gąbinie i Charnowie (konkurs rysunkowy i zajęcia z psychologiem i policjantem). Zaplanowano też zajęcia ze specjalistami, w których uczestniczyć będą osoby dorosłe zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie. Kolejnym działaniem byłaby kampania społeczna dotycząca problemu przemocy – ulotki, plakaty, ankiety. Zwieńczeniem projektu byłoby opracowanie i wydrukowanie kalendarza na rok 2018 z wykorzystaniem zdjęć rysunków dzieci. Poprzez proponowane działania chcielibyśmy poszerzyć wiedzę i wypracować ludzką wrażliwość na problem przemocy.

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości