2017 rok

Działania towarzyszące dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Ustka, dnia 27-03-2017 roku

W dniu 24 marca 2017r. w Szkole Podstawowej w Gąbinie odbyły się zajęcia dla dzieci z rodzin objętych wsparciem w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Tematem było prawidłowe żywienie uczniów. W zajęciach wzięło udział 18 dzieci.

Prowadząca Elwira Pawelec zapoznała dzieci z zasadami zdrowego żywienia i aktywności fizycznej przedstawionej za pomocą piramidy zdrowia, omówiono z dziećmi poszczególne produkty będące podstawą diety dzieci w wieku szkolnym.

W podsumowaniu prowadząca zwróciła uwagę dzieciom jakie produkty należy uwzględnić w diecie uczniów a jakich należy unikać.

Informacje dla sprawców przemocy - ulotka

Ustka, dnia 22-03-2017 r.Zespół interdyscyplinarny ma na celu stworzenie profesjonalnej i kompleksowej sieci wsparcia dla osób i rodzin doświadczających przemocy, ale również ma obowiązek podejmować działania względem sprawcy przemocy.

Sprawca powinien poddać się odpowiednim działaniom terapeutycznym i mobilizującym, mającym na celu zaprzestanie przez niego działań przemocowych. Osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z oferty pomocowej i zmienić swoje postępowanie.

Dlatego też tut. Ośrodek podjął działania w kierunku uświadomienia sprawcom przemocy problemu ale też podania możliwości rozwiązania tego problemu. Przygotowano ulotki, z których można wyczytać jakie zachowania można nazwać przemocą, gdzie sprawca przemocy może uzyskać pomoc, co grozi osobie, która stosuje i znęca się nad innymi członkami rodziny. Ulotka wydana jest w formie „żółtej kartki”, jako ostrzeżenie dla sprawcy przemocy. Żółte kartki przekazane zostały członkom Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu rozpowszechnienia ich w sytuacjach realizowania procedury Niebieskiej Karty.

Załączniki:
Pobierz (ulotka1.jpg)ulotka1.jpg[ ]143 Kb
Pobierz (ulotka2.png)ulotka2.png[ ]169 Kb

Wydajemy majonez!!

Ustka, dnia 22-02-2017 rok

Z Banku Żywności w Słupsku pozyskano 450 sztuk zestawów majonez dekoracyjny + majonez tatarski + gadżet kuchenny. Zestawy zostały przekazane podopiecznym korzystającym z pomocy Ośrodka. Artykuły rozdzielono dla 80 rodzin, głównie wielodzietnych, niepełnych i innych wychowujących dzieci. Akcja trwała od 10 lutego, zakończona została 22 lutego 2017 roku. Artykuły były odbierane w siedzibie Ośrodka jak też pracownicy socjalni i asystent rodziny przekazywali je w środowiskach.

Działania towarzyszące dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


Ustka, dnia 13 lutego 2017 rokuW dniu 10 lutego 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zorganizował spotkanie pt. Bezpieczeństwo i higiena żywienia. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni, którzy korzystają z żywności przekazywanej w ramach programu POPŻ. W zajęciach uczestniczyło 18 osób. Warsztaty prowadził pracownik Ośrodka. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przechowywać i utrwalać żywność, jak przestrzegać podstawowych zasad przechowywania żywność w warunkach chłodniczych, czym można się zatruć, oraz jakie są groźne choroby dla zdrowia wynikające z braku przestrzegania podstawowych zasad przechowywania żywności w warunkach chłodniczych. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące ich własnych problemów w tym zakresie. Zajęcia prowadzone były w formie dyskusji i wymiany doświadczeń. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Liczymy bezdomnych

Ustka, dnia 10 lutego 2017 rokW dniach z 8 na 9 lutego br. odbyło się Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych. Koordynatorem badania z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce jest Pani Elżbieta Sroka specjalista pracy socjalnej. Badanie przeprowadzone zostało poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącego danej osoby bezdomnej. Na terenie gminy Ustka zdiagnozowane są 4 osoby bezdomne, z czego 1 osoba zamieszkuje pomieszczenie niemieszkalne, 1 osoba przebywa w Schronisku w Ustce, 1 osoba przebywa w Szpitalu, 1 osoba przebywa w Domu Socjalnym w Gdańsku. O badaniu poinformowano Straż Gminną z prośbą o poszukiwanie osób bezdomnych w terenie.

Określenie liczby osób bezdomnych jest działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali problemu bezdomności w Polsce.

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości