Informacja dotycząca możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ustka, dnia 20.01.2017 rokualt


alt

altZgodnie z nowymi wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa aktualnie większa grupa osób będzie mogła skorzystać z pomocy żywnościowej. Aktualnie pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:


- 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1028,00zł dla osoby w rodzinie.Osoby spełniające powyższe kryterium zapraszamy !!!!!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości