HARMONOGRAM WYPŁAT :HARMONOGRAM WYPŁAT:HARMONOGRAM WYPŁAT:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE NA ROK 2017.

25 STYCZEŃ 2017
22 LUTY 2017
27 MARZEC 2017
24 KWIECIEŃ 2017
25 MAJ 2017
26 CZERWIEC 2017
26 LIPIEC 2017
25 SIERPIEŃ 2017
25 WRZESIEŃ 2017
25 PAŹDZIERNIK 2017
24 LISTOPAD 2017
18 GRUDZIEŃ 2017


W sytuacji nieterminowego przekazywania środków finansowych na wypłatę świadczeń, powyższe terminy mogą ulec zmianie.ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I ZASIŁKÓW STAŁYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE NA ROK 2017.


27 STYCZEŃ 2017

24 LUTY 2017

29 MARZEC 2017

26 KWIECIEŃ 2017

29 MAJ 2017

28 CZERWIEC 2017

28 LIPIEC 2017

29 SIERPIEŃ 2017

27 WRZESIEŃ 2017

27 PAŹDZIERNIK 2017

28 LISTOPAD 2017

20 GRUDZIEŃ 2017

Jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń pieniężnych przez dwa kolejne miesiące kalendarzowe, wstrzymuje się wypłatę tych świadczeń oraz wszczyna postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości