Aktualności

Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017

Ustka, dnia 08-02-2017 roku

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017. W ramach opracowanego wniosku zaplanowano działania w zakresie Priorytetu 1 – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia z uczniami Szkół Podstawowych w Gąbinie i Charnowie (konkurs rysunkowy i zajęcia z psychologiem i policjantem). Zaplanowano też zajęcia ze specjalistami, w których uczestniczyć będą osoby dorosłe zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie. Kolejnym działaniem byłaby kampania społeczna dotycząca problemu przemocy – ulotki, plakaty, ankiety. Zwieńczeniem projektu byłoby opracowanie
i wydrukowanie kalendarza na rok 2018 z wykorzystaniem zdjęć rysunków dzieci. Poprzez proponowane działania chcielibyśmy poszerzyć wiedzę i wypracować ludzką wrażliwość na problem przemocy.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: luty 2017 r.

Ustka, dnia 07-02-2017 roku


alt

alt

altInformujemy, że w dniach od 10 lutego 2017 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Żywność w formie paczek żywnościowych zawierających:

ser podpuszczkowy dojrzewający – 3 sztuki

olej rzepakowy - 1 sztuka,

szynka drobiowa – 2 sztuki,

koncentrat pomidorowy – 4 sztuki,

groszek z marchewką – 3 sztuki,

mleko UHT – 1 sztuka,

gulasz wieprzowy z warzywami – 1 sztuka,

filet z makreli w oleju – 4 sztuki


wydawana będzie w dniach od 10 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.268,00 zł, osoba w rodzinie 1.028,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.Informacja dot. wolontariatu

Ustka, dnia 01-02-2017 roku

Przy tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce działa Klub Wolontariusza, który aktualnie liczy 12 osób. Wolontariuszami są uczniowie, oraz osoby starsze, bezrobotne. Nasi wolontariusze podejmują różne działania: pomagają przy zbiórce żywności w sklepach, pomoc słabym uczniom w nauce, pomoc osobom starszym, schorowanym w załatwianiu różnych spraw , przy rąbaniu i przynoszeniu drewna do domu.


Zapraszamy wszystkie osoby chętne do przyłączenia się do naszego Klubu Wolontariatu.

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: styczeń 2017 r.

Ustka, dnia 10.01.2017 r.altaltalt

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.1268,00 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz
1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Podprogram 2016 rozpoczął się we wrześniu 2016 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca maja 2017 r. Dystrybuowane będą następujące produkty żywnościowe: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Od 2016 r. organizacje będą prowadzą tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową osoby uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

W okresie od września 2016 r. do maja 2017 r. lokalna organizacja partnerska - Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ustce w zakresie kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących, obejmie comiesięczną pomocą ok.
400 osób z Gminy Ustka.Informacja dotycząca możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ustka, dnia 20.01.2017 rokualt


alt

altZgodnie z nowymi wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa aktualnie większa grupa osób będzie mogła skorzystać z pomocy żywnościowej. Aktualnie pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:


- 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1028,00zł dla osoby w rodzinie.Osoby spełniające powyższe kryterium zapraszamy !!!!!

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości