Aktualności

Wydajemy majonez!!

Ustka, dnia 09-02-2017 roku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje,

iż pozyskano 450 sztuk zestawów w składzie:

majonez dekoracyjny, majonez tatarski oraz gadżet kuchenny.


Zapraszamy osoby korzystające z pomocy tut. Ośrodka po odbiór zestawów w godz. 7.30 -15.30 pokój nr 16.


Liczymy bezdomnych

Ustka, dnia 09-02-2017 roku


W dniach z 8 na 9 lutego br. odbyło się Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych. Koordynatorem badania z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce jest Pani Elżbieta Sroka specjalista pracy socjalnej. Badanie przeprowadzone zostało poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącego danej osoby bezdomnej. Na terenie gminy Ustka zdiagnozowane są 4 osoby bezdomne, z czego 1 osoba zamieszkuje pomieszczenie niemieszkalne, 1 osoba przebywa w Schronisku w Ustce, 1 osoba przebywa w Szpitalu,
1 osoba przebywa w Domu Socjalnym w Gdańsku. O badaniu poinformowano Straż Gminną z prośbą o poszukiwanie osób bezdomnych w terenie.

Określenie liczby osób bezdomnych jest działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali problemu bezdomności w Polsce.

Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017

Ustka, dnia 08-02-2017 roku

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017. W ramach opracowanego wniosku zaplanowano działania w zakresie Priorytetu 1 – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia z uczniami Szkół Podstawowych w Gąbinie i Charnowie (konkurs rysunkowy i zajęcia z psychologiem i policjantem). Zaplanowano też zajęcia ze specjalistami, w których uczestniczyć będą osoby dorosłe zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie. Kolejnym działaniem byłaby kampania społeczna dotycząca problemu przemocy – ulotki, plakaty, ankiety. Zwieńczeniem projektu byłoby opracowanie
i wydrukowanie kalendarza na rok 2018 z wykorzystaniem zdjęć rysunków dzieci. Poprzez proponowane działania chcielibyśmy poszerzyć wiedzę i wypracować ludzką wrażliwość na problem przemocy.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: luty 2017 r.

Ustka, dnia 07-02-2017 roku


alt

alt

altInformujemy, że w dniach od 10 lutego 2017 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Żywność w formie paczek żywnościowych zawierających:

ser podpuszczkowy dojrzewający – 3 sztuki

olej rzepakowy - 1 sztuka,

szynka drobiowa – 2 sztuki,

koncentrat pomidorowy – 4 sztuki,

groszek z marchewką – 3 sztuki,

mleko UHT – 1 sztuka,

gulasz wieprzowy z warzywami – 1 sztuka,

filet z makreli w oleju – 4 sztuki


wydawana będzie w dniach od 10 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.268,00 zł, osoba w rodzinie 1.028,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.Informacja dot. wolontariatu

Ustka, dnia 01-02-2017 roku

Przy tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce działa Klub Wolontariusza, który aktualnie liczy 12 osób. Wolontariuszami są uczniowie, oraz osoby starsze, bezrobotne. Nasi wolontariusze podejmują różne działania: pomagają przy zbiórce żywności w sklepach, pomoc słabym uczniom w nauce, pomoc osobom starszym, schorowanym w załatwianiu różnych spraw , przy rąbaniu i przynoszeniu drewna do domu.


Zapraszamy wszystkie osoby chętne do przyłączenia się do naszego Klubu Wolontariatu.

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości