Aktualności

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: listopad 2016 rok


Ustka, dnia 03.11.2016 r.


altaltalt


Informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 951,00 zł, osoba w rodzinie 771,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.


Żywność w formie paczek żywnościowych zawierających makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynkę drobiową, olej rzepakowy

wydawana będzie w dniach

od 15 listopada 2016 roku do 17 listopada 2016 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24,
w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym
w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, zajęcia z autoprezentacji, dotyczące zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia, higieny osobistej, tradycyjnego modelu polskiej rodziny oraz integracji pokoleniowej. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez członków Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: listopad 2016 rok


Ustka, dnia 03.11.2016 r.


altaltalt


Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, iż

dnia 25 listopada 2016 roku w godz. 09.00 – 13.00 w świetlicy wiejskiej w Gąbinie

odbędą się warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących. Organizatorem warsztatów będzie Bank Żywności w Słupsku, poprowadzone zostaną przez specjalistów w powyższej tematyce.

alt

Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!


APEL

Ustka, dnia 02-11-2016 roku

A P E LGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce apeluje o pomoc w zakresie ratowania najuboższych i samotnych, w tym bezdomnych, w zbliżającym się okresie jesienno – zimowym.

Wzorem wzajemnej współpracy z lat ubiegłych już teraz przypominamy o istniejącej potrzebie niesienia pomocy mieszkańcom w czasie nasilonych mrozów i niekorzystnych warunków pogodowych.

Informujemy, iż pracownicy tut. Ośrodka są wyczuleni na los i krzywdę ludzką, są gotowi nieść pomoc każdej osobie, której warunki bytowe mogą utrudnić bądź też uniemożliwić przetrwanie zbliżającej się zimy.

Pragniemy poinformować, iż osoby bezdomne mogą być kierowane do noclegowni w Ustce, gdzie mogą skorzystać z noclegu, gorącego posiłku, opieki medycznej oraz innej pomocy, dlatego też w razie zaistniałej potrzeby prosimy o niezwłoczne zawiadomienie tutejszego Ośrodka o wszelkich przypadkach niecierpiących zwłoki.

Prosimy również o informacje na temat osób samotnych, niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy w związku z występującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Apelujemy o wzmożenie czujności i wyczulenie na los i krzywdę ludzką, a w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów o natychmiastowe, osobiste bądź telefoniczne poinformowanie pracowników naszego Ośrodka.


Nr telefonu GOPS Ustka: 59 8 147 197, 59 8 144 578

Za współpracę i pomoc dziękujemy

Informacja

Ustka, dnia 02-11-2016 roku

alt

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: październik 2016 rok


Ustka, dnia 26.10.2016 r.


altaltalt

Dnia 25 października 2016 roku od godziny 9:00 w Szkole Podstawowej w Gąbinie dzieci osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 wzięły udział w spotkaniu w ramach działań towarzyszących na temat „Co dziecko powinno wiedzieć o zdrowym odżywianiu?” prowadzonym przez Panią Elwirę Pawelec.


Podczas spotkania dzieci dowiedziały się między innymi jak przygotować urozmaicone posiłki i jakie składniki odżywcze powinny posiłki zawierać, aby zachować właściwe proporcje między poszczególnymi składnikami pokarmowymi. Poznały również piramidę żywienia oraz dowiedziały się, które pokarmy należy ograniczyć w codziennej diecie i jakie witaminy regulują pracę organizmu. Pani Elwira przypomniała także, jak istotne jest spożywanie 5 posiłków dziennie, a w szczególności o ważnej roli jedzenia śniadania, które wpływa na osiągnięcie lepszych wyników w nauce i lepszym rozwoju ucznia oraz ile dzieci powinny wypijać wody dziennie, aby mieć siłę i zdrowie. Na koniec spotkania poinformowano jak ustrzec się przed zatruciem pokarmowym oraz o istotnej roli aktywności fizycznej.


W działaniach towarzyszących wzięło udział 13 dzieci z Gminy Ustka.


Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości