Aktualności

Informacja dot. wolontariatu

Ustka, dnia 01-02-2017 roku

Przy tutejszym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce działa Klub Wolontariusza, który aktualnie liczy 12 osób. Wolontariuszami są uczniowie, oraz osoby starsze, bezrobotne. Nasi wolontariusze podejmują różne działania: pomagają przy zbiórce żywności w sklepach, pomoc słabym uczniom w nauce, pomoc osobom starszym, schorowanym w załatwianiu różnych spraw , przy rąbaniu i przynoszeniu drewna do domu.


Zapraszamy wszystkie osoby chętne do przyłączenia się do naszego Klubu Wolontariatu.

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: styczeń 2017 r.

Ustka, dnia 10.01.2017 r.altaltalt

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnieniem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.1268,00 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz
1028,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce.

Podprogram 2016 rozpoczął się we wrześniu 2016 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca maja 2017 r. Dystrybuowane będą następujące produkty żywnościowe: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Od 2016 r. organizacje będą prowadzą tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową osoby uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

W okresie od września 2016 r. do maja 2017 r. lokalna organizacja partnerska - Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ustce w zakresie kwalifikowania osób najbardziej potrzebujących, obejmie comiesięczną pomocą ok.
400 osób z Gminy Ustka.Informacja dotycząca możliwości korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Ustka, dnia 20.01.2017 rokualt


alt

altZgodnie z nowymi wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa aktualnie większa grupa osób będzie mogła skorzystać z pomocy żywnościowej. Aktualnie pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:


- 1268,00zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1028,00zł dla osoby w rodzinie.Osoby spełniające powyższe kryterium zapraszamy !!!!!

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: styczeń 2017 r.

Ustka, dnia 27-01-2017 roku


altaltalt


W dniu 27 stycznia 2017 roku odbyły się w tut. Urzędzie Gminy warsztaty dietetyczne w ramach działań towarzyszących. Organizatorem był Bank Żywności w Słupsku.
W warsztatach wzięło udział 17 osób, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przygotować zdrowy i wartościowy posiłek, na co zwracać uwagę czytając etykiety znajdujące się na produktach, jak wygląda piramida żywienia, jakie błędy popełniamy podczas zakupów, jak racjonalnie wykorzystywać produkty spożywcze.


alt


alt


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: styczeń 2017 r.

Ustka, dnia 10-01-2017 rokualtaltalt


Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016, iż

dnia 27 stycznia 2017 roku w godz. 9.00 – 13.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ustce

odbędą się zajęcia dietetyczne w ramach działań towarzyszących. Organizatorem zajęć będzie Bank Żywności w Słupsku, poprowadzone zostaną przez specjalistów w powyższej tematyce.

alt


Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości