Aktualności

Przekaż 1% podatku

 

 

PRZEKAŻ SWÓJ 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia „Pomocy Bene – Vita” w Ustce.

Stowarzyszenie „Pomocy Bene – Vita” w Ustce prowadzące swoją działalność przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce serdecznie zachęca do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Organizacji.         

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia „Pomocy Bene – Vita” jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym, starszym, samotnym i bezdomnym. Zajmujemy się działalnością na rzecz społeczności gminy wiejskiej Ustka.           

Dzięki pozyskanym środkom nasi podopieczni głównie seniorzy korzystają z wielu atrakcji, np wyjazdów integracyjno – kulturalnych, wyjazdów do teatru oraz spotkań wielkanocnych i wigilijnych.

 

W siedzibie Stowarzyszenie przy ul. Dunina 24 w Ustce w pokoju nr 14

nasz pracownik bezpłatnie rozliczy Państwa zeznanie podatkowe.

 

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego pod numerem:

 

KRS 0000046363

 

Nasze konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce

54 9315 0004 0000 5861 2000 0010 

 

Z wyrazami wdzięczności:

 

Członkowie Stowarzyszenia „Pomocy Bene – Vita” w Ustce 

 

alt

 

 

Wesołych Świąt

 

Świąt Bożego Narodzenia

przepełnionych miłością i rodzinnym ciepłem,  

a w Nowym Roku, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności 

życzą

Pracownicy Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce.

 

 

bn28

 
 

Koniec akcji z bardzo dobrym wynikiem !!!!

 
 
 
W dniach 29.XI.2013r,30.XI.2013r i 01.XII.2013r odbyła się  Świąteczna zbiórka żywności. 
Głównym organizatorem był Bank Żywności w Słupsku . W jej sprawnym przebiegu pomagali uczniowie UTO w Ustce, uczniowie Gimnazjum w Ustce oraz Członkowie Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” w Ustce.
W trakcie zbiórki dzięki darczyńcom na terenie miasta Ustki w sklepach Usteckich Biedronkach, Netto oraz Polomarkecie,  zebrano 905 kg żywności.
Wszystkie artykuły trafią do rodzin potrzebujących, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
 
 
Z powodzeniem można zaliczyć akcję do bardzo udanych, dziękujemy Wolontariuszom
i Ludziom  Dobrego Serca. 

 

 

alt alt 

 

altalt
 
 alt                 alt
 
 
 
 
 

Dodatek Energetyczny

 

 

 

Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.
Kim jest odbiorca wrażliwy? Zgodnie z ustawą - odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Wysokość dodatku energetycznego:
Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie: 
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Wymagane dokumenty: decyzja o przyznaniu dodatki mieszkaniowego, wniosek do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 
 

Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;

składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

 
Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości