Aktualności

Świąteczna Zbiórka Żywności

 

 

                    W dniach 04.IV.2014r, 05.IV.2014r i 06.IV.2014r odbędzie się Świąteczna zbiórka żywności.

Głównym organizatorem jest Bank Żywności w Słupsku, przy współudziale wolontariuszy – uczniów UTO w Ustce, uczniów Gimnazjum w Ustce oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. 

Żywność zbierana będzie w Usteckiej Biedronce przy ul. Kwiatowej 1, Netto, Supermakecie Intermarche w Ustce oraz Polomarkecie.

                  Zebrane produkty zostaną przekazane najuboższym mieszkańcom Gminy Ustka, w tym głównie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 

 

alt

 

Nabór wniosków dot. Karty Dużej Rodziny

 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

            Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, pokój nr 15 (wniosek do pobrania w załączniku).

Wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. 

            Wniosek o wydanie Karty wraz z kompletem dokumentów rozpatrywany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia.

            Karta Dużej Rodziny daje prawo do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez podmioty uczestniczące w Programie.

            Aktualny katalog ulg, zwolnień i preferencji oraz regulamin korzystania z Programu, przyznawania i wydawania Karty Dużej Rodziny dostępny jest w załączniku oraz na stronie GOPS Ustka w zakładce Karta Dużej Rodziny.

 

alt

 

 

 

Komunikat w sprawie rządowego programu

 

 

Dodatkowe 200,00 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

 

    Dnia 12 marca 2014 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu).

      Kwota ta będzie przyznawana na okres od kwietnia do grudnia 2014 roku. Oznacza to, że opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne 620,00 zł, otrzymają dodatkowe 200,00 zł, więc od kwietnia do grudnia 2014 roku będą otrzymywać w sumie   820,00 zł miesięcznie.

                Pomoc finansowa będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

 

                Pomoc będzie przyznawana z urzędu, więc osoby uprawnione 
do otrzymania pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.

Projekt "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy ”

 

W wyniku naboru ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku uzyskało możliwość realizacji pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy ”. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce jest jednym z partnerów projektu.

Celem projektu jest stworzenie w okresie jego realizacji kompleksowego systemu wsparcia dla 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i w efekcie usamodzielnienie tych rodzin od pomocy systemowej tak, by mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Ponadto celem projektu jest wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W projekcie biorą udział dwie rodziny wielodzietne z terenu gminy Ustka.

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 31.12.2014 rok.

W ramach projektu powołany został Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) mający za zadanie opracowanie i pilotażowe wdrożenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, który ma integrować działania instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, ujednolicić sposoby pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę oraz opiniować rodzinne programy stworzone przez Mobilne Grupy Interdyscyplinarne (MGI) powołane do ścisłej współpracy z rodzinami.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

 

W dniu 18 marca 2014 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Tematyką tegorocznej ogólnoświatowej akcji Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW będzie społeczno-ekonomiczny kryzys i działalność pracowników socjalnych. Poniżej plakat promujący Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

 

 

alt

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości