Aktualności

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: luty 2017 r.

Ustka, dnia 13 lutego 2017 roku
alt

alt

altW dniu 10 lutego 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zorganizował spotkanie pt. Bezpieczeństwo i higiena żywienia. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni, którzy korzystają z żywności przekazywanej w ramach programu POPŻ. W zajęciach uczestniczyło 18 osób. Warsztaty prowadził pracownik Ośrodka. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przechowywać i utrwalać żywność, jak przestrzegać podstawowych zasad przechowywania żywność w warunkach chłodniczych, czym można się zatruć, oraz jakie są groźne choroby dla zdrowia wynikające z braku przestrzegania podstawowych zasad przechowywania żywności w warunkach chłodniczych. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące ich własnych problemów w tym zakresie. Zajęcia prowadzone były w formie dyskusji i wymiany doświadczeń. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wydajemy majonez!!

Ustka, dnia 09-02-2017 roku


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce informuje,

iż pozyskano 450 sztuk zestawów w składzie:

majonez dekoracyjny, majonez tatarski oraz gadżet kuchenny.


Zapraszamy osoby korzystające z pomocy tut. Ośrodka po odbiór zestawów w godz. 7.30 -15.30 pokój nr 16.


Liczymy bezdomnych

Ustka, dnia 09-02-2017 roku


W dniach z 8 na 9 lutego br. odbyło się Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych. Koordynatorem badania z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce jest Pani Elżbieta Sroka specjalista pracy socjalnej. Badanie przeprowadzone zostało poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącego danej osoby bezdomnej. Na terenie gminy Ustka zdiagnozowane są 4 osoby bezdomne, z czego 1 osoba zamieszkuje pomieszczenie niemieszkalne, 1 osoba przebywa w Schronisku w Ustce, 1 osoba przebywa w Szpitalu,
1 osoba przebywa w Domu Socjalnym w Gdańsku. O badaniu poinformowano Straż Gminną z prośbą o poszukiwanie osób bezdomnych w terenie.

Określenie liczby osób bezdomnych jest działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali problemu bezdomności w Polsce.

Program osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017

Ustka, dnia 08-02-2017 roku

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017. W ramach opracowanego wniosku zaplanowano działania w zakresie Priorytetu 1 – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia z uczniami Szkół Podstawowych w Gąbinie i Charnowie (konkurs rysunkowy i zajęcia z psychologiem i policjantem). Zaplanowano też zajęcia ze specjalistami, w których uczestniczyć będą osoby dorosłe zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie. Kolejnym działaniem byłaby kampania społeczna dotycząca problemu przemocy – ulotki, plakaty, ankiety. Zwieńczeniem projektu byłoby opracowanie
i wydrukowanie kalendarza na rok 2018 z wykorzystaniem zdjęć rysunków dzieci. Poprzez proponowane działania chcielibyśmy poszerzyć wiedzę i wypracować ludzką wrażliwość na problem przemocy.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: luty 2017 r.

Ustka, dnia 07-02-2017 roku


alt

alt

altInformujemy, że w dniach od 10 lutego 2017 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Żywność w formie paczek żywnościowych zawierających:

ser podpuszczkowy dojrzewający – 3 sztuki

olej rzepakowy - 1 sztuka,

szynka drobiowa – 2 sztuki,

koncentrat pomidorowy – 4 sztuki,

groszek z marchewką – 3 sztuki,

mleko UHT – 1 sztuka,

gulasz wieprzowy z warzywami – 1 sztuka,

filet z makreli w oleju – 4 sztuki


wydawana będzie w dniach od 10 lutego 2017 roku do 14 lutego 2017 roku w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.268,00 zł, osoba w rodzinie 1.028,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości