Aktualności

Informacja

Ustka, dnia 03-10-2017

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński zaprasza do udziału w projekcie

,,Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”


GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie zdolności do uzyskania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności zatrudnieniowej) wśród 96 UP (58 kobiet, 38 mężczyzn), poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami (co najmniej 5%-tj. 5 UP), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i kobiety (co najmniej 60% UP-tj. 58 UP). W efekcie realizacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 kobiety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą ponownie zatrudnienie.W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:


  • DORADZTWO ZAWODOWE połączone z przygotowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- indywidualne spotkania z psychologiem dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, 2 spotkania indywidualne x 2 godz.

  • POŚREDNICTWO PRACY– na każdym etapie realizacji IPD uczestnicy projektu będą mieli zapewniony dostęp do usługi pośrednictwa pracy

  • WARSZTATY W ZAKRESIE TECHNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – mające na celu nabycie lub wzrost umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 5 spotkań grupowych x 4 godz.

  • SZKOLENIA W ZAKRESIE NABYWANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (CYFROWYCH) – mające na celu nabycie lub uzupełnienie kompetencji kluczowych na rynku pracy, tj. kompetencji cyfrowych, 8 spotkań grupowych x 6 godz., stypendium szkoleniowe

  • SZKOLENIA PROWADZĄCE DO PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH/RYNKOWYCH – mające na celu nabycie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, 12 spotkań grupowych x 8 godz., stypendium szkoleniowe

  • STAŻE ZAWODOWE – średnio ok. 160 godz./m-c przez 3 miesiące, 5 razy w tygodniu po 8 godz., stypendium stażowe. Celem zadania jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2018


KONTAKT:

,,Azymut na zatrudnienie – kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy


TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński


e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


tel: 699 670 246

Załączniki:
Pobierz (plakat Azymut na zatrudnienie.pdf)plakat Azymut na zatrudnienie.pdf[ ]1968 Kb

A P E L

Ustka, dnia 29.09.2017 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce apeluje o pomoc w zakresie ratowania najuboższych i samotnych, w tym bezdomnych, w zbliżającym się okresie jesienno – zimowym. Wzorem wzajemnej współpracy z lat ubiegłych już teraz przypominamy o istniejącej potrzebie niesienia pomocy mieszkańcom w czasie nasilonych mrozów i niekorzystnych warunków pogodowych. Informujemy, iż pracownicy tut. Ośrodka są wyczuleni na los i krzywdę ludzką, są gotowi nieść pomoc każdej osobie, której warunki bytowe mogą utrudnić bądź też uniemożliwić przetrwanie zbliżającej się zimy.

Pragniemy poinformować, iż osoby bezdomne mogą być kierowane do schroniska w Ustce, gdzie mogą skorzystać z noclegu, gorącego posiłku, opieki medycznej oraz innej pomocy, dlatego też w razie zaistniałej potrzeby prosimy o niezwłoczne zawiadomienie tutejszego Ośrodka o wszelkich przypadkach niecierpiących zwłoki.

Prosimy również o informacje na temat osób samotnych, niepełnosprawnych wymagających opieki i pomocy w związku z występującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi. Apelujemy o wzmożenie czujności i wyczulenie na los i krzywdę ludzką, a w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów o natychmiastowe, osobiste bądź telefoniczne (59 8147197, 59 8 144 578) poinformowanie pracowników naszego Ośrodka.


Zbiórka żywności Podziel się posiłkiem

Ustka, dnia 02.10.2017 rok
W dniach 29 i 30 września 2017 roku odbyła się ogólnopolska, zbiórka żywności Podziel się posiłkiem. Zbiórkę zorganizował tut. Ośrodek przy współpracy ze Strażą Gminną pod czujnym okiem Banku Żywności w Słupsku. Żywność zbierano w usteckich sklepach Netto i Polo Market. Dzięki wsparciu wolontariuszy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustce (uczniowie gimnazjum), UTO w Ustce oraz wolontariuszom z gminy Ustka zebrano 125 kg żywności. Wszystkim osobom, którzy bezinteresownie wrzucili artykuły spożywcze, słodycze czy artykuły chemiczne do wózków wolontariuszy bardzo dziękujemy. Dziękujemy też wolontariuszom za sprawne przeprowadzenie zbiórki. Zebrane artykuły zostaną przekazane głównie osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym z terenu gminy Ustka.
altaltInformacja

Ustka, dnia 29-09-2017 roku


alt

Informacja

Ustka, dnia 29-09-2017 rok


alt
Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości