Aktualności

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ustka, dnia 14-11-2017 rok

alt

Informujemy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017, iż

dnia 29 listopada 2017 roku w godz. 9.00 – 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gąbinie odbędą się warsztaty dietetyczne dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

oraz

dnia 29 listopada 2017 roku w godz. 11:00 – 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Gąbinie odbędą się warsztaty o niemarnowaniu żywności dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w ramach działań towarzyszących.

Organizatorem zajęć będzie Bank Żywności w Słupsku przy współpracy Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” w Ustce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Sylwię Laskowską.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 i korzystające z pomocy w formie żywności serdecznie zapraszamy!Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Ustka, dnia 13-11-2017 rok

alt


Informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się 17 LISTOPADA 2017 roku.

Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 1.268,00 zł, osoba w rodzinie 1.028,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej prosimy o kontakt osób mieszkających na terenie gminy Ustka z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. Żywność wydawana będzie na podstawie otrzymanego skierowania z Ośrodka.


Paczka żywnościowa będzie zawierać (ilości podane na 1 osobę w rodzinie):


fasola biała 0,4 kg 1 szt.

buraczki wiórki 0,35 kg 1 szt.

ryż biały 1 kg 1 szt.

herbatniki maślane 0,4 kg 2 szt.

mleko UHT 1 l 1 szt.

ser podpuszczkowy 0,8 kg 2 szt.

szynka drobiowa 1,2 kg 4 szt.

olej rzepakowy 2 l 2 szt.


Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach

17 listopada (piątek), 20 listopada (poniedziałek) oraz 21 listopada (wtorek) 2017 roku

w magazynie znajdującym się na terenie Urzędu Gminy Ustka przy ul. Dunina 24,

w godzinach od 8.30 do 15.30.

Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty niemarnowania żywności. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez członków Stowarzyszenia „Pomocy Bene-Vita” oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o terminach organizowanych spotkań.

Informacja

Ustka, dnia 10-11-2017 roku

Zapraszamy podopiecznych tut. Ośrodka po odbiór Cola-Coli przekazanej przez Bank Żywności w Słupsku. Napój można odbierać w tut. Ośrodku od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Z A P R A S Z A M Y

Świąteczna Zbiórka Żywności

Ustka, dnia 10-11-2017 roku

W dniach 01 grudnia do 03 grudnia 2017 roku odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności zorganizowana we współpracy ze Słupskim Bankiem Żywności. Żywność będzie zbierana na terenie miasta Ustki w następujących sklepach:

"Biedronka" przy ul. Kwiatowej,
"Netto" przy ul. Sprzymierzeńców.

Zebrane produkty zostaną przekazane na rzecz najuboższych osób z terenu Gminy Ustka.


ZAPROSZENIE

Ustka, dnia 06-11-2017 roku.Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce

zaprasza seniorów z terenu gminy Ustka

na projekcie filmu „Listy do M 3”

w dniu 16 listopada 2017r. godz. 18.00

w kinie Delfin w Ustce.

Wejście do kina bezpłatne.


Zapraszamy.

Więcej artykułów…
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości